dinow world logo

06151 137 66 88

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi kaç günde çıkar 1

BELEDİYELERİN KABAHATLER KANUNU UYARINCA VERDİĞİ CEZALAR Ermumcu Avukatlık Bürosu İzmir Avukat (3) Birliğin çalışma usul ve esasları ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konuları da dâhil olmak üzere Birliğin faaliyet alanları, Kurum tarafından onaylanacak Tüzükle belirlenir. (1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. (4) Trafik bilgisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından ilgili […]